Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Koronavirüs | Covid-19 Dosyaları

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs
(COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları.

COVID-19 Ana Sayfaya Git
SETA Sitesine Git

ÖncekiSonraki
Koronavirüs Sürecinde Medya Söylemleri

Koronavirüs Sürecinde Medya Söylemleri

- Sertaç Timur Demir 3 Temmuz 2020

Bu analizde koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki medya paylaşımları ve haberler incelenmektedir. Özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsayan zorlu sürecin Türkiye’de kendilerini “muhalif” olarak kodlayan sol ve seküler referanslı medya organlarının söylemlerinde nasıl karşılık bulduğu araştırılmaktadır. Salgının medya yansımaları dört başlık altında ele alınmaktadır: “Medyada Bilim Polemikleri ve Dini Göndermeler”, “Bilim Kurulu ve Türk Tabipler Birliği”, “Yardımlaşma ve Karşıt Kampanyalar” ve “Her Tartışmanın Odağına Çekilen Saray”. Bu eksende imamlık ve doktorluk gibi temsili meslekler; hastaneler, camiler ve mega projeler gibi temsili mekanlar üzerinde gelişen tartışmalara değinilmektedir. Ayrıca hükümetin öncülük ettiği sağlık ve kalkınma politikaları etrafında yükselen polemiklere odaklanılmaktadır. Analize konu olan kişi ve kurumlar bizatihi kimlikleri bakımından değil esasında temsil kabiliyetleri bakımından değerlendirilmektedir. Nitekim kökleri Tanzimat’a dayanan ve o günden bugüne güncel siyasette ve medya paylaşımlarında tekrar edilen bu köklü bölünmede kişi ve kurumlar isim ve form değişimine uğrasa da ideolojik ve kültürel temsilleri “esnemeyen, genişlemeyen ve gelişmeyen bir devinim içinde” sabit kalmaktadır.

Analiz: Koronavirüs Sürecinde Medya Söylemleri


PDF Dosyası için tıklayınız

Bu analizde koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki medya paylaşımları ve haberler incelenmektedir. Özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsayan zorlu sürecin Türkiye’de kendilerini 'muhalif' olarak kodlayan sol ve seküler referanslı medya organlarının söylemlerinde nasıl karşılık bulduğu araştırılmaktadır.

Sertaç Timur Demir
Sertaç Timur DemirPDF Dosyası için tıklayınız