Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Koronavirüs | Covid-19 Dosyaları

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs
(COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları.

COVID-19 Ana Sayfaya Git
SETA Sitesine Git

ÖncekiSonraki
Koronavirüsle Mücadelede Kriz Yönetimi ve Kamu Politikası Yapımı

Koronavirüsle Mücadelede Kriz Yönetimi ve Kamu Politikası Yapımı

- Mete Yıldız - Mehmet Metin Uzun 30 Haziran 2020

Salgınlar insan sağlığıyla ilgili kısa vadeli sonuçlarının ötesinde orta ve uzun vadede önemli sosyal, ekonomik ve politik krizler de doğurmaktadır. Koronavirüs (Covid-19) salgını örneği gerek salgının gerekse ortaya çıkardığı krizlerin yönetilmesinde devlet kapasitesinin ve kamu politikası yapım sürecinin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bu çerçevede bu raporun amacı koronavirüs salgını krizinde kamu politikası yapımı ve devlet kapasitesi arasındaki ilişkiyi çeşitli ülke örnekleri üzerinden inceleyerek karşılaştırmalı bir yöntemle ortaya koymaktır.

Bu amaçla raporda öncelikle geçmişte yaşanan küresel salgınlardan çıkarılabilecek dersler analiz edildikten sonra koronavirüs salgınında birçok ülkede uygulanan kamu politikaları somut veriler ve örnek olaylar yardımıyla incelenmektedir. Ayrıca bu salgının doğurduğu çeşitli sorunlara çözüm olarak önerilen kamu politikalarında yaşanan uygulama sorunları ve dışsallıklar da değerlendirilmektedir.

Rapor: Koronavirüsle Mücadelede Kriz Yönetimi ve Kamu Politikası Yapımı


PDF Dosyası için tıklayınız

Raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerle mücadelesi sırasında ve sonrasında geliştirmiş olduğu yüksek devlet kapasitesi, yetkin sağlık personeli, gelişmiş sağlık altyapısı ve kriz yönetim süreçlerinde teknolojik araçları etkin kullanımı gibi faktörler detaylı bir biçimde analiz edilmektedir.

Raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerle mücadelesi sırasında ve sonrasında geliştirmiş olduğu yüksek devlet kapasitesi, yetkin sağlık personeli, gelişmiş sağlık altyapısı ve kriz yönetim süreçlerinde teknolojik araçları etkin kullanımı gibi faktörler detaylı bir biçimde analiz edilmektedir. Son olarak salgın sonrası dönem için kısa, orta ve uzun vadeli kamu politikası önerileri sunulmaktadır.

Mete Yıldız
Mete Yıldız
Mehmet Metin Uzun
Mehmet Metin UzunPDF Dosyası için tıklayınız